Överför VHS till DVD hos Familjefilm. Hi 8 till DVD. Video 8 till DVD. Ljudkassett till CD. Smalfilm till DVD. Smalfilm till hårddisk.

Vill du överföra dina gamla filmer & bilder? Beställ gratis svarskartong

Det är inte bindande att använda kartongen, beställ helt gratis


  • Uppskatta hur många kassetter/bilder mm du vill sända in. Det behöver inte vara exakt. Du kan blanda olika filmer och bilder i samma kartong.

    (Tex: 3 VHS och 4 småkassetter)
  • Alla önskemål om extra kopior, USB sticka mm gör du på orderblanketten som kommer med svarskartong/fraktsedel