Smailfilm super 8 till DVD hos Familjefilm.se

Smalfilm, Super 8 og Regular 8 - til DVD

Mange har sikkert smalfilm unnagjømt hjemme.Film fra barndommen eller mammas oppvekst.De fleste har ikke sett filmene på mange år.Nå er det på tide å la dine smalfilmer skape glede igjen.Vi overfører super 8,regular 8 og dobbel 8 til DVD. 

Smalfilm finnes som både 16 mm og 8 mm. Vi hanterer bare lydløse 8 mm-filmer. Det dekker nesten alles behov da de fleste inspillningene  som kommer fra 50-60 og 70 tallet er  lydløse Super 8, Regular 8 eller Dubbel 8. 

 

Glem ikke å bestill extra kopier (det gjør du på bestillningsskjemaet i svarskartongen) og del ut dine filmer innom familien. Det gleder dem sikkert like mye som det gleder deg. 

 

La oss overføre smalfilm til DVD
Tjenesten smalfilm til dvd er veldig populær. Vi har sett en stor etterspørsel på digitalisering av smalfilm til DVD. Mange har gamle Regular 8, Super 8 eller Dobbel 8-filmer i liggende bortgjømde   og vil få dem overført til moderne media.

 

Digitalisere smalfilm - Regular 8, Super 8 och Dobbel 8
Igjennom å overføre smalfilm til DVD redder du dine filmer og dine minner får leve videre på ett media som ikke  bli gammelt på samme måte. Smalfilm har en tendens å bli spröd och riskerer å  ødelegges når du spiller opp dem.

Vi scannar bild för bild och en dator återskapar dina filmer för bästa kvalitet. Vi scannar bild för bild och en dator återskapar dina filmer för bästa kvalitet.

Unikt bilde for bilde-skanning gir høy kvalitet.
Med vår smalfilms-skanner fotograferer vi din film, bilde for bilde. Hver bilde bygges senere  sammen av ett dataprogram som gjenskaper film av dine ruller.

 

Med denne teknikk for å overføre smalfilm til DVD, og gjøre om dem til ett digitalt format, tar filmoverføringen betydligt lengre tid enn å spille opp filmen med vanlig projektor.

 

Takket  være vår specialimporterede filmskanner får du flimmerfrie filmer med bra lys.

Vi  levererer i vanlig DVD-format (mpeg2) med oppløsning 720*576 och 25 frames/sek). Du som vil redigere filmene selv behöver kanskje AVI-format.  Vi hjelper gjerne til. Kontakt oss!

  • Pris 29.- pr minutt.
  • En liten rulle är ca 3-5 minutter og en stor 15-30 minutter.
  • En DVD-kopi er inkludert - bestill gjerne flere.
  • Du får legge i så mange ulike typer av videoband som du vil.
  • Svarskartongen innehåller bestillningsskjema med alla valgmuligheter.
  • Vi sender normalt svarskartongen samme dag som du bestiller.

Bestill gratis svarskartong.

Bestill svarskartong for dinaefilmer. Vi sender ut en adressert kartong og  bestillningsskjema til deg som du enkelt bruker for å sikkrere sende dine filme.

Smailfilm super 8 till DVD

Smalfilm kom allerede 1932 i formaten Regular 8 och Dubbel 8. Först i midten av 60-tallet kom Super 8. Under 60 og 70 tallet fanns filmkamera for smalfilm i mange norske hjem. Som regel var det lydløs film. 

Les mer..

Kom gjerne med spørsmål: